امام من

 

دانی زچه رو دیده ی ما می‏گرید

در ماتم شاه اولیا می‏گرید

تنها ز غمش اهل زمین گریان نیست

عیسی به فلک از این عزا می‏گرید

شد کشته به محراب عبادت ، حیدر

هر دیده به حال مرتضی می‏گرید

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید